Měsíční výpis portfolia

Zde najdete ukázku měsíčního výpisu z portfolia pro klienty Fichtner s.r.o. Informaci o ziscích a ztrátách portfolia v daném kalendářním roce  lze najít v druhém prezentovaném dokumentu níže. Ve třetím dokumentu naleznete ukázku našeho měsíčního komentáře pro klienty.

Výpis portfolia VZOR 10-2015

Komentar_10-2015